x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
CMTYY3 Vapaaehtoistyö 2–5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/CMT
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
CMTYY3 Vapaaehtoistyö 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
- osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- osaa pohtia, mitä ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan
- osaa arvioida ja pohtia omia opintojaan työelämän vaatimusten kannalta

Sisältö

Yksikön tutkinto-ohjelmien omille opiskelijoille mahdollinen opintojakso.
Sopivaksi vapaaehtoistyöksi voidaan katsoa omaan alaan liittyvä työskentely tai harjoittelu (esim. ERASMUS-harjoittelu), joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa ja joka edistää työllistymisen mahdollisuuksia koulutusta vastaavalle alalle. Vapaaehtoistyöksi katsotaan myös tuutorivastaavana toimiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Vapaaehtoistyö/harjoittelu/Erasmus-harjoittelu

Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vapaamuotoiseen, 2-4 sivuiseen raporttiin kirjataan
- kuvaus työ/harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
- miten opinnot palvelivat työssä/harjoittelussa ja miten työ/harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. työhön/harjoitteluun
- omat vahvuuden ja kehittämistarpeet suhteessa työelämään

Opintojaksosta saatavat opintopisteet kertyvät seuraavasti:
1 kk:n työ/harjoittelu = 2 op, 2 kk:n työ/harjoittelu = 3 op, 3 tai useamman kk:n harjoittelu = 5 op

Tuutorivastaavana toimimisesta saa 3 op. Opintopisteet saadakseen opiskelijan tulee osallistua koulutukseen, järjestää tuutoritapaamisia, kirjoittaa n. 2 sivun itsereflektoiva essee ja vastata palautekyselyyn. Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö