x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATS3 Ammattiharjoittelu 20–30 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Minna Hokkanen

Yleiskuvaus

Opintojaksossa opiskelija osallistuu näyttelijänä tai esiintyjänä ammattituotantoon Suomessa tai ulkomailla. Ammattiharjoittelu voi muodostaa maisterin opinnäytteen taiteellisen osan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toteuttaa kokonaisen henkilöhahmon ja/tai roolitehtävän taiteellisen ammattiproduktion luomassa kehyksessä
- osaa toimia itsenäisenä tekijänä luovassa vuorovaikutuksessa taiteelliseen työryhmään
- osaa ottaa vastaan ja toteuttaa vaativaa taiteellista ohjausta
- tuntee harjoittelupaikkansa tuotantotavat sekä työn rakenteet ja osaa toimia niiden puitteissa
- tietää oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä
- osaa analysoida harjoittelupaikkansa muodostavan taiteellisen yksikön toimintaa valitsemansa näkökulman ja tutkimusaiheensa pohjalta kriittisesti ja muotoilla ajattelunsa kirjallisesti jäsenneltyyn muotoon

Sisältö

Ammattiharjoittelu tapahtuu ensisijaisesti työskentelynä teatterissa, mutta koska tavoitteena on opiskelijan oman näyttelijyyden ja erityisosaamisen syventäminen, työ voi sijoittua myös esimerkiksi TV:hen tai elokuvaan. Opiskelija toimii itse aktiivisesti harjoittelupaikan etsimisessä. Työharjoittelun yhteydessä opiskelija valitsee teatterialaa tai jotakin sen ilmiöitä koskevan tutkimusnäkökulman, jonka kautta hän tutustuu harjoittelupaikkaansa. Opiskelija kirjoittaa aiheesta raportin tai esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Roolitehtävä tai -tehtäviä ammattiproduktiossa  Harjoittelu 
suomeksi
Raportti  Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö