x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATS2 Syventävät taiteelliset projektit 10–30 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Professori Pauliina Hulkko

Yleiskuvaus

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa valitsemansa ilmiön tai aihepiirin pohjalta esityksen yksin tai työryhmässä. Hän voi myös osallistua esiintyjänä jonkun toisen ideoimaan projektiin. Projekti on mahdollista toteuttaa kansainvälisessä ympäristössä, ja se voi muodostaa maisterin opinnäytteen taiteellisen osan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa näyttelijäntaiteellista osaamistaan itsenäisesti ja tavoitteellisesti taiteellisen päämäärän saavuttamiseksi
- osaa esityksentekijänä tai esiintyjänä rakentaa sisällöltään ja muotokieleltään omaäänisen taiteellisen kokonaisuuden
- osaa analysoida oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö

Syventävien taiteellisten projektien päämääränä on auttaa opiskelijaa löytämään ja vahvistamaan omaa taiteellista erityisyyttään sekä tukea hänen osaamistaan esityksen tekemisen eri osa-alueilla. Projektit on mahdollista toteuttaa osana tutkinto-ohjelman toimintaa tai sen ulkopuolella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen taiteellisen projektin suunnitteluun ja tekemiseen tai esiintyminen sellaisessa  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Oppimispäiväkirja, raportti tai essee  Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö