x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVAIHT Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot

Yleiskuvaus

Yksikön opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Vaatimuksena on, että vaihtojakso kuuluu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja että opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon terveystieteiden yksikössä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Sisältö

Opintojakso on mahdollinen Tampereen yliopiston opiskelijavaihtosopimusten kautta opiskelijavaihtoon lähteville terveystieteiden yksikön tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yhden lukukauden (vähintään 3 kk) vaihto-opiskelusta voi saada 2 op. Lukuvuoden vaihto-opiskelusta voi saada 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Opiskelija suorittaa opintojakson

1) osallistumalla Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vähintään 3 kk:n vaihtojakso) ja
2) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen matkakertomuksen (vähintään 2 sivua, toimitetaan jaksovastaavalle ja kansainvälisten asioiden toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
3) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan (vähintään 2 sivua, toimitetaan yksikön toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
4) toimittamalla yksikön toimistoon todistuksen ulkomailla opiskelusta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Matkakertomuksen laadintaohjeet löytyvät yliopiston sivulta
http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/matkakertomukset/matkakertomuksen_ohjeet.html.

Erillisessä oppimispäiväkirjassa tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esim.
- oman tutkinto-ohjelman opintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämätaitojen ja työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö