x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVTEP Työelämäpäivä 1 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystiede

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot

Osaamistavoitteet

- tuntee terveystieteiden maisterien uravaihtoehtoja ja tehtävissä vaadittavia työelämätaitoja
- tuntee tavanomaisesta poikkeaviakin uravalintoja
- osaa kuvata työelämätaitojen karttumista terveystieteiden tutkinnoissa
- kykenee työnhakutilanteessa sanallistamaan tutkinnon aikana karttunutta osaamistaan
- tuntee alumnitoimintaa

Sisältö

- työelämäasiantuntijoiden puheenvuorot
- alumnit kertovat urapoluistaan ja vastaavat opiskelijoden kysymyksiin
- alumniposterit
- työelämäosaamisen karttuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö