x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERLUOT Luottamustehtävissä toimiminen 3–10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan
- ymmärtää organisaation toimintaa, erityisesti asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
- tuntee keskeiset organisaation toimintaa ohjaavat normit ja periaatteet
- pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioon ottaen
- toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä

Sisältö

Kustakin seuraavasta (a–d) luottamustehtävästä luetaan hyväksi 3 opintopistettä:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti luottamustehtävissä toimimisesta  Essee 
suomeksi

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon rehtorin 27.9.2011 tekemän päätöksen mukaisesti.
Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.
Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustehtävän päättymisestä.
Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö