x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKVTUT Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
tutkinto-ohjelman ohjausvastaava

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
- osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
- tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
- osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi
järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
- ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kv-tuutorkoulutus ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Itsereflektio  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja

englanniksi
Lisätietoja 

an essay and/or learning diary of about two pages (in Finnish or in English)

Itsereflektion ohjeellinen laajuus on kaksi sivua.

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- opinto-opas
- opetusohjelma
- kv-tuutoriopas "Guide for International Tutors"
- kv-tuutoroinnin verkkosivut: http://www.uta.fi/studies/wellbeing/international_tutoring.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö