x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN14 Rekisteritutkimukset 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKAN14 Rekisteritutkimukset 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset kotimaiset ja kansainväliset terveydenhuoltoa koskevat tietovarannot
- ymmärtää tietovarantojen käyttömahdollisuudet ja
rajoitukset terveydenhuoltotoiminnan kehittämisessä ja tutkimuksessa
- osaa käyttää rekistereitä tutkimuksen tiedonlähteenä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

Sisältö

- rekisterit tietolähteinä ja tutkimuksissa
- tietojen yhdistäminen
- rekisteritutkimuksiin liittyvät eettiset seikat (esim. tietosuoja, lupamenettelyt)

Toteutustavat

Lähiopetusta max 12 h.

Opetuskieli

suomi

Oppimateriaali voi olla englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, oman seminaarityön valmistelu ja esittäminen työpajassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaarityön valmistelu ja oman seminaarityön esittely työpajassa arvioidaan asteikolla 1-5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjotaan joka toinen vuosi, parittomina vuosina kevätlukukaudella
Maksimi opiskelijamäärä jaksolle 30. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö