x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN12 Evaluation Research 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKAN12 Evaluation Research 5 op

Osaamistavoitteet

After completing the course the student
- is familiar with concepts and methods of evaluation research
- knows the main approaches in evaluation of public health programmes and interventions and knows principles of economic evaluation
- knows how to choose and implement optimal methods for evaluation of a given programme to promote population and community health

Sisältö

- concepts and methods of evaluation
- main evaluation approaches in public health and health promotion
- economic evaluation as a special form of evaluation

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 
  • participation in lectures
  • written exam

- participation in lectures
- written exam

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
exam 1 to 5, group work passed-failed

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nutbeam D., Bauman A. Evaluation in a nutshell. A practical guide to the evaluation of health promotion programs (2010 or more recent).

Øvretveiw J. Evaluationg improvement and implementation for health (2014).

Lisätietoja

Organized every second year

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö