x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN11 Väestön vanheneminen, terveys ja hyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön vanhenemisen ja erityisesti hyvin vanhojen määrän lisääntymisen pääpiirteet Suomessa ja kansainvälisesti
- on perillä ikääntymisen ja terveydentilan yhteyksistä väestötasolla ja osaa tarkastella niitä kuolleisuuden, terveen elinajan, toimintakykyisyyden ja koetun terveyden näkökulmasta
- on perehtynyt erittäin vanhojen ihmisten terveydentilan erityispiirteisiin, terveyden määrittäjiin ja terveyden tutkimisen lähtökohtiin
- osaa eritellä väestön vanhenemisen tuottamia haasteita sosiaali- ja terveyspalveluille
- osaa eritellä väestön vanhenemisen seurauksia perheen, työelämän ja kulttuurin kannalta

Sisältö

Suomenkielinen ja englanninkielinen jakso poikkeavat sisällöltään siten, että englanninkielisellä jaksolla painottuu globaali näkökulma ja kansainvälinen vertailu, suomenkielisellä jaksolla pääpaino on Suomen tilanteessa.

Toteutustavat

Viisi tapaamiskertaa, joilla keskustellaan opettajan johdolla oppikirjan ja luettujen artikkeleiden teemoista. Itsenäinen työskentely tapaamiskertoihin valmistautumiseksi.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Lisätietoja 

Lectures

Group work

Independent work

Written exam

Kirjallisen tentin sijaan voidaan järjestää muu osaamistavoitteita mittaava suoritus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella: parittomana vuonna suomeksi ja parillisena vuonna englanniksi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö