x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN8 Research on School-aged Children's Health and Wellbeing 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Edeltävät opinnot
Bachelor in Public Health or in another related discipline.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Having passed the course, the student is able to participate as a younger research fellow in research groups on school-aged children’s health and wellbeing; knows the main challenges of adolescents’ health and wellbeing and the role of school context; knows monitoring systems on health and wellbeing; knows instruments for measuring health and socio-economic health differences.

Sisältö

School-aged children’s health and wellbeing and its measurement; monitoring school-aged children’s health; role of school in health and wellbeing; socio-economic health differences; research ethics

Toteutustavat

Classroom work max 20 h.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

Participation in all meetings (compulsory)

Presentations in seminars

Individual tasks

Essay or an exam (to be discussed with students Group and individual work 105 h

Participation in all meetings (compulsory)
Presentations in seminars
Individual tasks
Essay or an exam (to be discussed with students)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
1-5, failed

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materials related to lectures.

Lisätietoja

Every second year.
Maximum 40 students.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö