x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HEAIH02 Human Mobility and Health 5 op
Vastuutaho
Master's Degree Programme in Health Sciences
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

After the successful completion of the course, the students will
- understand the magnitude and determinants of human mobility
- know how human mobility impacts on global health and health care
- be able to appraise scientific literature and to make oral presentation

Sisältö

- Key definitions in human mobility and immigrant status
- Historical trends, current situation, and future predictions on the magnitude and directions of human mobility
- Determinants of human mobility
- The impact of human mobility on global disease epidemiology
- Immigrant health and health care
- Special issues in travelers’ health
- Injuries and mortality related to road traffic
- Environmental consequences of road and air traffic
- International mobility of health care personnel: magnitude, causes and consequences

Toteutustavat

Classroom work max 48 h.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Active participation in tutorials and group works, and passing exam.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Grade is given by the teacher responsible for the course based on the written exam.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Announced in the Teaching schedule.

Lisätietoja

Minimum number of students: 8 (else the course will be cancelled), maximum number of students: 32.

The course is organized every other year in the spring term, next time in the years 2016 and 2018.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö