x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN5 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Harjoittelu suoritetaan KANSANTERVEYSTIETEEN syventävien opintojen loppuvaiheessa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKAN5 Harjoittelu 10 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Työelämätaidot

Osaamistavoitteet

Työelämäharjoittelun jälkeen opiskelija osaa työnhakuprosessin edellyttämät taidot. Opiskelija osaa soveltaa kansanterveystieteen koulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämään ja arvioida työelämäkäytäntöjä oppimansa kautta. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa eritellä omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan ja tunnistaa kehitettävät osaamisalueensa.

Sisältö

Harjoittelu koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Harjoitteluun johdattelevat opinnot
- työharjoittelu-info
- tutustumiskäynnit
2. Harjoittelu kansanterveystieteen opintoihin soveltuvassa työpaikassa (3 kk) sekä harjoittelusuunnitelman laatiminen
3. Kirjallisen harjoitteluraportin laatiminen tai blogi. Esitys harjoitteluseminaarissa.

Toteutustavat

Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Työharjoittelu, informaatiotilaisuus, raportti tai blogi ja esitys harjoitteluseminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opiskelijan tulee osallistua harjoitteluinfoon ennen harjoittelujakson suorittamista. Harjoittelusuunnitelma ja mahdollinen harjoittelutukihakemus on laadittava ja hyväksytettävä yksikössä ennen harjoittelun käynnistymistä.
Harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna tutkintoalaan soveltuvassa harjoittelupaikassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö