x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN1 Ajankohtaisia kansanterveyskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveyspoliittisia kannanottoja, selvityksiä, suunnitelmia ja päätöksiä

Sisältö

Kansanterveystieteen eri alueiden (esim. työterveyden, gerontologian, sosiaalipsykiatrian, terveyden edistämisen, sosiaali- ja terveyspolitiikan, epidemiologian, terveystaloustieteen) ajankohtaisten kysymysten tarkastelu.

Toteutustavat

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Toteutustavat vaihtelevat vuosittain.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pienryhmä- ja seminaarityöskentely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö