x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO3 Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

- hallitsee terveysoppimisen ja terveystiedon didaktiikan keskeiset lähtökohdat ja erilaiset pedagogiset mallit
- osaa kuvata terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioida niitä eri näkökulmista
- osaa laatia totuttamiskelpoisen tuntisuunnitelman ja tehdä ydinaineanalyysin
- on perehtynyt tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksiin osana terveystiedon opetusta ja osaa eritellä erilaisten oppimisympäristöjen merkityksiä nuorten maailmassa sekä osana terveysosaamista
- tiedostaa terveysopetukseen sisältyvän eettisen vastuun ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa kehittymistä

Sisältö

- Terveystiedon didaktiikan lähtökohdat
- Pedagogiset mallit
- Opettaja-oppilas vuorovaikutus
- Opetuksen suunnitteluprosessi ja ydinaineanalyysi
- Tieto- ja viestintäteknologia osana terveystiedon oppimista ja opettamista
- Arvioinnin periaatteet ja asiantuntijaksi kasvaminen

Toteutustavat

Lähiopetusta 30h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jeronen E., Välimaa R., Tyrväinen H., Maijala H. (toim.). 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Julkaisuja 4.

Summanen AM. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportti 2014:1. Verkkoaineisto (soveltuvin osin)   

Kannas L., Peltonen H., Aira T. (toim.). 2009. Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkoulussa. Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto. Elektroninen aineisto.

Kannas L., Peltonen H., Aira T. (toim.). 2009. Elämää vai ylioppilastutkintoa varten. Lukion opettajien käsityksiä ja kokemuksia terveystiedon opetuksesta. Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto.  Elektroninen aineisto.

 
Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Oheislukemisto:
Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Naantali: Resurssi.

Sirkka Jakonen. 2005. ”Terveyttä joka päivä. Itäsuomalaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia terveystiedon oppimisesta”. Kuopion yliopiston julkaisuja, Elektroninen aineisto. (Soveltuvin osin). 

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö