x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOJ2 Kulttuurien kohtaaminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopintoja 40–50 op, hallintotieteiden opintoja 15–25 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata ja arvioida monikulttuurisuuden merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla
- tunnistaa hyvän monikulttuurisen työpaikan ja esimiestyön piirteitä
- osaa ottaa huomioon maahanmuuttajuuteen, etniseen taustaan ja kulttuuritaustaan liittyviä näkökulmia työskennellessään asiakkaiden, kollegoiden ja eri ammattilaisten kanssa

Sisältö

- monikulttuurisuus Suomessa
- maahanmuutto ja sen syyt
- maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut
- monikulttuurinen työpaikka
- esimiestyö monikulttuurisessa organisaatiossa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuustentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lahti L. 2014. Monikulttuurinen työelämä. Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Sanoma Pro, Helsinki. (s. 254).

Ajankohtainen kirjallisuus (ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisuustentin suorittamista 3 (hyvä) -tasolla.

Lisätietoja 

Opintojakso järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella (tenttipäivät ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö