x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVAL6 Vanhenemistutkimuksen käsitteet 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee vanhenemistutkimuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää niiden aseman ja merkityksen vanhuusiän ja vanhenemisen tutkimisessa.

Sisältö

20 vanhenemistutkimukseen liittyvää keskeistä käsitettä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Verkkoluennot ovat avoinna kaikille vanhenemistutkimuksesta kiinnostuneille. Jakson suorittamista suositellaan Tampereen ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden maisteriopiskelijoille ja terveystieteitä valinnaisina opintoina suorittaville.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen JA Essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Verkkoluentojen seuraaminen, niihin liittyvien luennoilla annettavien artikkeleiden lukeminen ja kirjallisen tehtävän tekeminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus annetaan luentojen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarjolla joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö