x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää ja arvioida nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveyseroissa sekä koulumaailmassa tapahtuvia muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- analysoida terveysopetuksen erilaisia lähestymistapoja teoreettisen ja tutkimustiedon pohjalta
- arvioida kriittisesti terveysopetuksessa käytettäviä oppimateriaaleja

Sisältö

- nuorten hyvinvointi ja terveys ja niissä tapahtuneet muutokset
- koulumaailman ja terveyden eriarvoistuminen
- terveysosaaminen ja –opettaminen sekä terveysopettajan ammatillinen kehittyminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.
Opiskelija voi halutessaan korvata kurssin suorittamalla TERKAN8 kurssin Research on School-Aged Children’s Health and Wellbeing 5 op (Kouluikäisten lasten terveys ja hyvinvointi) tai muulla aiheen osaamistavoitteet täyttävällä kurssilla.

Kurssi vastaa 2012-15 opetussuunnitelman kurssia TERTIETO5 Kouluterveyden ja hyvinvoinnin tutkimus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö