x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN4 Projektin suunnittelu ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kansanterveystieteellisiä kehittämiskohteita, jotka sopivat toteutettavaksi projekteina
- arvioida projektin tarpeellisuutta toimintaympäristössään
- suunnitella projektin tavoitteet, työvaiheet ja toteutuksen
- suunnitella karkean kustannusarvion projektille
- suunnitella projektin viestinnän
- suunnitella projektin vaikutusten arvioinnin
- tunnistaa riskejä projektin toteuttamisessa
- tuottaa kirjallisen projektisuunnitelman
- johtaa projektia
- arvioida kansanterveystieteen alan projekteja toteutettavuuden ja vaikutusten näkökulmasta

Sisältö

- projektin suunnittelu ja suunnitelman kirjoittaminen
- projektin työvaiheet, toteuttaminen, kustannusarvio ja riskianalyysi
- projektin johtaminen ja viestintä
- projektin arviointi ja raportointi

Toteutustavat

Lähiopetusta max 20 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Web course, Moodle  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 
 • An optional introductory lecture
 • problem-based tasks in the Moodle
 • individual learning
 • writing project plans in pairs
 • evaluation of other students’ project plans by means of guided discussions in the Moodle

Aktiivinen osallistuminen luentoihin, pienryhmäopetukseen ja seminaariin. Projektisuunnitelman tekeminen parityönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 1-5. Osallistuminen opetukseen hyväksytty/ hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjotaan joka toinen vuosi. Englanniksi opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
BioMediTech
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö