x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Kansanterveystieteen opiskelijoilla TERKANP5. Hoitotieteen opiskelijoilla hoitotieteiden aineopintoja ja hallintotieteen perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERTAL Terveys ja talous 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
- tuntee pääpiirteittäin terveystaloustieteen keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa hankkia ja arvioida alan kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta
- osaa vertailla terveystaloustieteen näkökulmasta erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia

Sisältö

- terveys ja taloudenpito, keskeiset kysymykset
- terveyden ja terveydenhuollon talouden erityispiirteet
- terveydenhuollon markkinoiden toiminta ja tasapaino
- keskeiset tutkimusmenetelmät

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen opintojakson alkua.

Toteutustavat

Vaihtoehtoinen suorittamistapa: TERKANA4 The Application of Economics to Health Care 5 ECTS (parittomat vuodet, II periodi).

Opetuskieli

suomi, englanti

Lähiopetusta max 26 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Harjoitukset (paikalla) ja verkko-oppimistehtävä.
Kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitukset hyväksytty/ hylätty. Opintorekisteriin tulee tenttiarvosana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lorna Guinness (ed.), Virginia Wiseman (ed.) (2011): Introduction to Health Economics (Understanding Public Health).

Luentojen ja harjoitusten yhteydessä ilmoitettavat artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan suomenkielisenä parillisina vuosina.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö