x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN6 Työ ja terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKAN6 Työ ja terveys 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Johdattaa opiskelijaa työelämän ajankohtaisiin suuntauksiin ja antaa yleiskuva työn ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä antaa näkökulmia työperäisten sairauksien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn edistämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa seurata ja arvioida työn merkitystä terveydelle sekä työterveyshuollon toiminnan ja roolin merkitystä osana kansanterveyttä.

Sisältö

- ajankohtaista työelämässä
- työ ja terveyden väliset yhteydet
- työperäiset sairaudet
- työterveydenhuolto
- työsuojelu ja työturvallisuus
- työkyky
- työkyvyn edistäminen

Toteutustavat

Lähiopetusta max 36 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Osallistuminen luentoihin (75 % luennoista) ja aktiivinen osallistuminen ryhmätyöhän, seminaariin ja työpaikkakäyntiin sekä hyväksytty essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö,  Työterveyslaitos 2007. (myös verkkojulkaisuna)

(Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Ilmarinen J. 2006. Pitkää työuraa. Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö. (Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan opetusohjelmassa).

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi englanninkielisenä (Work and Health).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö