x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN10 Terveystaloustieteen teoriaopinnot 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
TERKANA4 Terveys ja talous -opintojakso TAI The Application of economics to health care -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen opintojakson aloittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Johdatus tärkeimpiin terveystaloustieteen teorioihin ja lähestymistapoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida terveydenhuollon talouden kysymyksiä käyttäen terveystaloustieteen käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja.

Sisältö

Erilaiset näkökulmat terveystaloustieteen keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja lähestymistapoihin.

Toteutustavat

Lähiopetusta max 28 h.

Opetuskieli

englanti, suomi

Luento-opetus järjestään englanniksi. Kirjapiiri toteutetaan suomeksi, jos suomenkielisiä osallistujia on riittävästi. Tentti/essee suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Osallistuminen kirjapiiriin.
Kirjallinen tentti tai essee.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjapiiri hyväksytty / hylätty. Tentti/essee arvioidaan asteikolla 1-5. Opintorekisteriin kirjataan tentin/esseen arvosana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin, Anne Spencer (2012): Economic Analysis in Healthcare.

Luentojen ja kirjapiirin yhteydessä ilmoitettavat artikkelit ja muu lukemisto.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö