x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyspolitiikan ja terveydenhuollon talouden keskeiset kysymyksenasettelut ja käsitteet
- tuntee palvelujärjestelmän tehtävät hallinnon ja toimintakäytäntöjen osalta

Sisältö

- terveyteen vaikuttavat politiikat
- sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet
- terveydenhuollon talouden keskeiset kysymykset ja käsitteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sen toimintakäytännöt

Toteutustavat

Lähiopetusta max 22 h.

Opetuskieli

suomi

Osa kirjallisuudesta voi olla englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, seminaarit ja harjoitustehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustehtävistä annetaan yhteinen arvosana asteikolla 1–5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opinto-ohjelmassa.

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan ottaa enintään 65 opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella vuosittain.
Vuorovuosin ensisijaisena kohderyhmänä terveystieteiden kandidaattiopiskelijat (parittomina vuosina) ja avoimen yliopiston kansanterveystieteen (parillisina vuosina) perusopintoja suorittavat.

Kansanterveystieteen johdantojakso ja Väestön terveys -jakso ovat suositeltavia opintoja ennen tätä jaksoa.

Opintojaksosta on 3 opintopisteen osuus Tampere3 opetuspilotissa. Terveystieteiden maisteritutkintoa suorittavat ja opintojaksoa valinnaisena suorittavat yliopisto-opiskelijat suorittavat aina 5 opintopistettä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö