x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKS071 Syventävien opintojen opinnäytetyö 20 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiutta itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

Sisältö

Lisätietoa osoitteesta

http://www.uta.fi/med/opiskelu/opinto-opas/MED_opas_2012-2015.pdf

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi syventävien opintojen ohjaaja tarkistaa syventävien opintojen opinnäytetyö Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Syventävät opinnot muodostuvat 20 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä ja 40 pisteen integroiduista syventävistä opinnoista. Integroidut opinnot sisältyvät yleiseen opetussuunnitelmaan.

Syventävä opinnäyte työ sisältää tutkimussuunnitelman, työskentelyn tutkimusryhmässä tai opintoprojektissa, kirjallisen tutkielman ja kypsyysnäytteen.

Integroidut syventävät opinnot sisältyvät II–IV vuosikurssien integroituihin opintojaksoihin sekä IV–VI:n vuoden kliinisiin opintoihin sekä opinnot päättävään Verestysjaksoon.

Jaksojen integroidut seminaarit ja opiskelijoiden suorittamat vaativat tehtävät katsotaan jaksoissa lääketieteen syventäviksi opinnoiksi.


Tietoa Syventävien opintojen suoritusmahdollisuuksista eri oppialoilla on nähtävillä yksikön opiskelu sivuilla kohdassa opiskelu- opiskelukäytännöt ja ohjeet - opinnäytteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
Syventävät opinnot (Lääketiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö