x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA99A Valmistuminen 9 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA99A Verestysjakso 9 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Valmistuminen -jakson suoritettuaan opiskelija on tarkastellut aiemmin opittua lääketieteellistä tietoaan oman kokemuksensa ja uusimman tiedon valossa. Hän ymmärtää terveydenhuollon eri tasojen, etenkin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön ja verkostotyön merkityksen. Hän osaa soveltaa käytännön työssä lääkärinä toimimisen ammatillisia ja eettisiä periaatteita, korostaa kliinisen ammattitaidon merkitystä sairauksien tunnistamisessa, diagnostiikassa ja hoidossa. Hän on harjoitellut vaativia kliinisiä taitoja moniammatillisessa ryhmässä. Hän on perehtynyt kliinisiin erikoisaloihin.

Sisältö

Aiemmin opitun kertausta ja syventämistä ja perehtymistä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Luennot, seminaarit ja ohjattua harjoittelua taitokeskuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Ohjattu harjoittelu Taitokeskuksessa ja jaksopalaute

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö