x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Käännös-, rakenne- ja sanastoharjoitukset I: Opiskelija osaa analysoida saksankielisiä tekstejä rakenteellisesti ja sanastollisesti ja kääntää niitä hyvälle suomen kielelle. Hän osaa käyttää painettuja ja elektronisia sanakirjoja ja internetiä työnsä tukena.

Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä: Opiskelija ymmärtää kääntämisen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä. Opiskelija erottaa tekstilajeja ja tuntee niiden konventioita. Hän osaa käyttää kääntämisen apuvälineitä ja tuntee tiedonhaun perusteet, osaa määritellä kääntämiseen liittyvät peruskäsitteet sekä osaa perustella omia ja kommentoida toisen käännösratkaisuja.

Sisältö

Ajankohtaisten saksankielisten asiatekstien tarkastelua ja tulkintaa suomeksi; pääosin suullisesti, mutta myös kirjallisesti.

Monipuolinen tiedonhankinta, käännösprosessin ja käännösten kommentointia ja arviointia, käännöstehtäviä toimeksiantojen mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käännös-, rakenne- ja sanastoharjoitukset I  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö