x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKP1 Kielioppi- ja sanastoharjoitukset 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee saksan kieliopin valikoitujen painopistealueiden rakenteet.
Opiskelija osaa lukea, ymmärtää ja analysoida saksankielisiä tekstejä. Hänellä on laaja sanavarasto.

Sisältö

Saksan kieliopin keskeisten alueiden kertausta ja laajentamista; painopistealueina adjektiivin taivutus, verbien ja adjektiivien rektio, verbien konjugaatio, infinitiivi- ja partisiippirakenteet ja passiivi. Eri tekstilajien lukemista ja analyyttista tarkastelua, tekstinymmärtämisharjoituksia, sanaston työstämistä, eri sanastolähteisiin tutustumista.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö