x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS40V Oikeustulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä suorituksena myös opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet. Lisäksi suositellaan: MVKS15V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi tai MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viranomaisten ja tulkin roolit, tehtävät ja vastuun tavallisimmissa oikeustulkkaustilanteissa ja toimii oikeustulkkia koskevien ammatillisten ja eettisten periaatteiden sekä lainsäädännön mukaisesti. Opiskelija osaa valmistautua oikeustulkin toimeksiantoon, tietää yleisimmät taustamateriaalit ja osaa työstää niitä. Hän osaa perustasolla tulkata oikeustulkkaustilanteessa ja toimia myös tilanteissa, joissa on useita tulkkeja. Hän käyttää prima vista- ja kuiskaustulkkaustekniikkaa tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö

Oikeustulkin ammattimainen ja eettinen toiminta, tulkin toiminta viranomaistilanteissa. Oikeustulkkauksen alan toimijat, viranomaisprosessit ja tavallisimmat tulkkaustilanteet. Oikeustulkkauksen yleisimmät taustamateriaalit. Prima vista -tulkkaus ja kuiskaustulkkaus. Tulkkausharjoitukset. Valmistautumisprosessin ja oman tulkkaussuorituksen reflektointi ja vertaisarviointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö