x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjallisuuden teorian perusteet ja kirjallisuustieteen historiallisen kehityksen päälinjat sekä osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta poetiikan käsitteiden avulla.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjallisuuden poetiikan ja teorian peruskäsitteisiin, tieteenalan historiaan ja nykysovelluksiin.

Jakson opetus koostuu luennoista sekä oheiskirjallisuudesta. Oheiskirjallisuuden voi suorittaa joko tenttimällä tai mahdollisesti järjestettävässä harjoitusryhmässä. Vaihtoehtoisesti koko jakson voi suorittaa kirjatentillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Oheiskirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit  Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Niiden, jotka suorittavat jakson yksikön yhteisiin opintoihin, on osallistuttava luennoille. 5 op:n kirjallinen tentti on mahdollinen vain niille opiskelijoille, jotka suorittavat kirjallisuustieteen perusopinnot tai kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman "äidinkieli ja kirjallisuus" -erikoistumiskokonaisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin oheismateriaalit opettajalta.

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö