x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, opintopäällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso sisältää osasuoritukset:
- Alkuorientaatio (yksikön järjestämät luennot ja infotilaisuudet uusille opiskelijoille)
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet(5 tuntia)
- Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelmien omat tilaisuudet)
- Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja osaamistavoitteet, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa toteuttaa opintosuunnitelmansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla, arvioida opintojen etenemistä ja oman toimintansa vaikutusta siihen sekä muuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tarvittaessa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Sisältö

Orientoivissa opinnoissa opiskelijat perehtyvät Tampereen yliopistoon oppimisympäristönä, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkinto-ohjelmiin ja opintoihin, opintojen suunnitteluun ja opiskelun tukipalveluihin sekä Tampereen yliopiston kirjaston elektronisiin ja painettuihin tietoaineistoihin ja kirjastopalveluihin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman tutkinto-ohjelmansa ohjeiden mukaisesti.

Opintojakson aikana käsiteltäviä teemoja ovat mm. opiskeluympäristö, tutkinnot, opintojen suunnittelu, ohjaus- ja neuvontatahot, opiskelutekniikka, opiskelijan oikeusturva, päätöksenteko, opintososiaaliset palvelut, tietopalvelut, tiedonhankinta ja kirjastopalvelut.

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (yksikön tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelmien omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (yksikön tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelmien omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö