x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY208 Monikulttuurinen vapaaehtoistyö 1–3 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
kansainvälisten asioiden koordinaattori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Sisältö

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä voi olla esimerkiksi osallistuminen maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan (Tampereen kaupunki) tai muunlaiseen kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään monikulttuurisuustoimintaan.

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista ja sopii osallistumisestaan vapaaehtoistyöhön työn tarjoajan kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Monikulttuurisen vapaaehtoistyön tekemistä voidaan suositella esimerkiksi opettajaksi opiskeleville yksikön opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Vapaaehtoistyöstä kirjoitetaan 2-3-sivuinen raportti, jossa kuvaillaan työn kesto ja sisältö sekä reflektoidaan omaa oppimista monikulttuurisessa ympäristössä. Jos työ liittyy omiin opintoihin tai tulevaisuuden suunnitelmiin, kuvataan ja analysoidaan näitä yhtymäkohtia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö