x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY207 Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
kansainvälisten asioiden koordinaattori
Edeltävät opinnot
Opintojakso ei mahdollinen ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijat: jos opiskelija suorittaa vaihtojaksonsa sellaisessa maassa, jossa opiskelu käy hyväksyttäväksi suoritukseksi tutkinto-ohjelman pakolliseen kieliharjoitteluun, samasta vaihtojaksosta ei anneta päällekkäistä opintosuoritusta, vaan tällöin vaihtojakso on ensisijaisesti kieliharjoittelusuoritus.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Sisältö

Tampereen yliopiston tai yksikön vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähteville, yksikön tutkinto-ohjelmien omille opiskelijoille mahdollinen opintojakso. Yhden lukukauden (minimi 3 kk) mittaisesta opiskelijavaihdosta voi saada 2 op ja yhden lukuvuoden mittaisesta opiskelijavaihdosta 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Opiskelijavaihto  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi
Oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi

Opiskelija:
1) osallistuu Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vaihtojakso vähintään 3 kk)
2) laatii yliopiston vaihto-ohjelmiin vaadittavan matkakertomuksen ja palauttaa sen kansainvälisten asioiden toimistoon ja yksikön opintokoordinaattorille (ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/matkakertomukset/matkakertomuksen_ohjeet.html)
3) kirjoittaa opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan ja palauttaa sen yksikön opintokoordinaattorille
4) opiskelijavaihdon todentaminen todistuksella (opintorekisteriote tms.) opintokoordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta

Erillisessä, 2-3 sivun laajuisessa oppimispäiväkirjassa (kohta 3) tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esimerkiksi:
- omien opintojen ja niissä tehtyjen valintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämä- ja muiden taitojen sekä työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Lisätietoja ulkomaisen vaihtojakson aikana suoritettujen opintopisteiden hyväksilukemisesta tutkintoon saa yksikön verkkosivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö