x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
kansainvälisten asioiden koordinaattori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
- pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Sisältö

Yksikön tutkinto-ohjelmien omille, ulkomailla opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suorittaville opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tai tuo muulla tavoin lisäarvoa tutkintoon. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

1) suoritetaan vähintään 3 kuukauden mittainen, opintoihin liittyvä työharjoittelujakso ulkomailla
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) kansainvälisten asioiden koordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan kansainvälisten asioiden koordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta

Harjoitteluraportti laaditaan Erasmus-harjoitteluraportin mallin mukaisesti (ks. Erasmus-harjoittelusivu). Jos kyseessä ei ole ollut Erasmus-harjoittelu, raportin Erasmus-apurahan hakemista käsittelevät kohdat jätetään huomioimatta.

Erasmus-harjoittelusivu: http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/vaihtopaikat/erasmus-harjoittelu.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö