x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY204 Työharjoittelu 2–5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LTLY204 Työharjoittelu 2–5 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
- osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- osaa pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan
- osaa hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan
- osaa arvioida ja pohtia opintojaan asiantuntijatehtävien vaatimusten kannalta

Sisältö

Yksikön tutkinto-ohjelmien omille, vapaavalintaisen työharjoittelun suorittaville loppuvaiheen opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on yksi (1) kuukausi ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jotta opiskelijalla olisi jo riittävästi perustietoa opiskelemastaan alasta, työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan vähintään kandidaatintutkinnon loppuvaihetta.

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että yksikön yhteisiin opintoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

1) suoritetaan vähintään kuukauden mittainen, opintoihin liittyvä työharjoittelujakso
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) opintopäällikölle viimeistään kuukauden kuluttua harjoittelun päättymisestä
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan kansainvälisten asioiden koordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua
harjoittelun päättymisestä

Vapaamuotoiseen, 2-4-sivuiseen harjoitteluraporttiin kirjataan:
- kuvaus harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. harjoitteluun
- miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat vahvuudet ja kehittämistarpeet suhteessa työelämään

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Opintojaksosta saatavat opintopisteet kertyvät seuraavasti: 1 kk:n harjoittelu = 2 op, 2 kk:n harjoittelu = 3 op, 3:n tai useamman kk:n harjoittelu = 5 op

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö