x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY230 Tuutorivastaavana toimiminen 3 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorivastaavana toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää vertaistuen merkityksen ja
-osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
-tuntee tutkinto-ohjelman rakenteen
-osaa suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa vertaistuen antajana
-tuntee oman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja tietää muut opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutorivastaava toimii opiskelijatuutoreiden vertaisohjaajana ja suunnittelee ja koordinoi tuutoritoimintaa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuutorivastaava osallistuu uusien opiskelijoiden alkuohjauksen suunnitteluun tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja opintopalveluiden kanssa.

Tuutorivastaava osallistuu tuutorivastaaville ja tuutoreille järjestettävään koulutukseen. Koulutuksissa käsitellään mm. tuutorin ja tuutorivastaavan rooleja sekä opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutorivastaava tutustuu itsenäisesti

-tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
-tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelmaan
-yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

•Osallistuminen tuutoreille ja tuutorivastaaville järjestettävään koulutukseen
•Tuutoritapaamisten järjestäminen
•Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
•Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas, opetusohjelma
  • tuutoriopas, Guide for International Tutors
  • tuutoroinnin ja kv-tuutoroinnin verkkosivut
  • tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma

Lisätietoja

Opintopisteiden saaminen opintojaksoista LTLY201 Tuutorina toimiminen 2 op, LTLY202 Luottamustehtävissä toimiminen (0-10 op) ja LTLY230 Tuutorivastaavana toimiminen 3 op:

Opiskelija ei voi saada opintopisteitä opintojaksoista LTLY201 ja LTLY230 saman lukuvuoden aikaisesta tuutoroinnista ja tuutorivastaavuudesta.

Mikäli opiskelija on ollut saman vuoden aikana sekä hallituksen jäsen että tuutorivastaava, hän ei voi saada opintopisteitä sekä opintojaksoon LTLY230 että LTLY202 ko. vuoden toiminnasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö