x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY201 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, opintopäällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LTLY201 Tuutorina toimiminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen,
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
- tuntee tutkinnon rakenteen.

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
• oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot).

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Itsereflektio  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja

Tuutorointi ja vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas
  • opetusohjelma
  • opiskelun verkkosivut
  • tuutoriopas
  • tuutoroinnin verkkosivut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö