x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFP3 Kielioppi I 5 op
Vastuutaho
Espanjan kieli/COMS
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ESPFP3 Kielioppi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen morfologian ja tavallisimmat kielioppirakenteet.

Sisältö

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi

Osallistuminen opetukseen ja kielioppiharjoituksiin sekä kirjallinen kielioppikoe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen kielioppikokeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fernández-Fente-Siles, Curso intensivo de español. Ejercicios prácticos. Niveles intermedio y superior; Taina Hämäläinen, Espanjan kielioppi; Sánchez-Martín-Matilla, Gramática práctica de español para extranjeros.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö