x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOH2 Käytön ja käyttäjien tutkimus 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Edeltävät opinnot
Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää vuorovaikutteisen median käyttäjien ja käytön tutkimukseen.

Sisältö

Kulttuurinen ja sosiaalinen käyttäjätutkimus, käyttökokemusten ja käyttäjien elämysten tutkimus, käyttäjätiedon suhde suunnitteluun, käyttäjien luoman sisällön tutkimus, haastattelun, havainnoinnin ja käyttäjätestauksen perusteet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti hypermediaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat informaatiotieteiden pääaineopiskelijoille ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen hypermedian opintoviikkojen mukaisessa järjestyksessä.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen luennoille ja kurssitapaamisille, harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositukset koskevat hypermediaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Joinson: Understanding the Psychology of Internet Behaviour. Palgrave, 2003.
  2. McCarthy & Wright: Technology as Experience. The MIT Press, 2004.
  3. Buxton: Sketching User Experiences. Morgan Kaufmann, 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
2008–2009
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos