x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S131 Kielimaantuntemus ja kulttuuri venäjän kielen opetuksessa 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdytään kielimaantuntemuksen teoriaan.

Sisältö

Venäjän kulttuuriin, arkielämän erityispiirteisiin ja ihmisten käyttäytymismalleihin tutustuminen kielen kautta (erityisesti sanasto ja fraasit).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laihiala-Kankainen, S. – Lysakova, I. P. – Rasčetina, S. A. (toim.), Perspektiivejä: kulttuuri, kieli ja koulutus. 1999. s. 78-23, 176-195; Vereščagin, E. M. – Kostomarov, V. G., Jazyk i kul'tura. 1990; Laihiala-Kankainen, S. – Rasčetina, S. A. (red.), Jazykovye kontakty. 1997. s. 7-23.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos