x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S129 Soveltava kielitiede ja kielenopetus 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää soveltavan kielitieteen menetelmiin ja käyttöön kielenopetuksessa.

Sisältö

Kontrastiivisen tutkimuksen menetelmät, oppilaan kielentutkimus: virheanalyysi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sajavaara, K. (toim.), Soveltava kielitiede. 1980; Jarceva, V., Sopostavitel´naja lingvistika i obučenie nerodnomu jazyku. 1987; Sajavaara, K. (toim.), Kielenoppimisen kysymyksiä. Kontrastiivinen kielentutkimus ja virheanalyysi. 1999. s. 103-128; Jusupov, G., Problemy sopostavitel'noj lingvistiki. 1980.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos