x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S119 1900-luvun venäjän kielen muutoksia 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää venäjän kielen muutokseen 1900-luvulla.

Sisältö

Venäjän kielessä neuvostokaudella sekä 1900-luvun lopulla tapahtuneet muutosprosessit.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Zemskaja, E.A. (red.), Russkij jazyk konca XX stoletija (1985-1995). 1996. s. 32-66, 90-161. tai Comrie, B. - Stone, G. - Polinsky, M, The Russian Language in the Twentieth Century. 1996. tai Ryazanova-Clarke, L. - Wade, T., The Russian Language Today. 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

International School of Social Sciences
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos