x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S116 Semantiikka 2–3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää semantiikan peruskäsitteisiin ja teoriaan venäjän kielen aineiston pohjalta.

Sisältö

Sanasemantiikan eri kysymykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Krongauz, M.A., Semantika. 2005; Novikov,L.A., Semantika russkogo jazyka. 1982. s. 79-259.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos