x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S108 Muinaisvenäjä 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Antaa teoreettiset perustiedot venäjän kielen rakenteen historiallisesta kehityksestä.

Sisältö

Perehdytään muinaisvenäjän äänne- ja muoto-oppiin ja syntaksin erityispiirteisiin teoreettisesti ja analysoimalla muinaisvenäläisiä tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bukatevič, N. I. – Savickaja, S. A. – Usačeva, L. Ja., Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. 1974. tai Vlasto, A.P., Linguistic History of Russia to the end of the eighteenth century. 1988. s. 1-187; Nuorluoto, J., Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valinto. 2003. s. 1-58; Rusinov, N.D., Drevnerusskij jazyk. 1977.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos