x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S106 Seminaari 5–8 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Y05 Kielen tutkimuksen metodit tai Y07 Kirjallisuuden tutkimukset metodit S103 Tieteellisen tekstin tuottaminen suoritettava seminaarin rinnalla.

Osaamistavoitteet

Valmentaa opiskelijaa tieteelliseen työskentelyyn ja pro gradu -tutkielmaan.

Sisältö

Tutustutaan aiheen kannalta relevanttiin teoriakirjallisuuteen, määritellään keskeiset käsitteet ja valitaan tutkimusaineisto. Kirjoitetaan seminaarityö (n. 20-30 sivua) ja puolustetaan sitä pro gradu -seminaarissa, toimitaan opponenttina ja käsitellään toisten osallistujien seminaaritöitä.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari-istuntoihin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, muiden töiden opponointi sekä konsultointi ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

International School of Social Sciences
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos