x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S104 Venäjän kulttuuri 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Syvempi perehtyminen venäläiseen kulttuuriin ja maan historiaan.

Sisältö

Perehdytään venäläisen kulttuurin avainkäsitteisiin kirjallisen, kuvallisen ja äänimateriaalin kautta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kelly, C. - Shepherd, D. (eds.), Russian Cultural Studies. An Introduction. 1998; Kelly, C. - Shepherd, D. (eds), Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940. 1998. tai Figes, O., Natasha's Dance. A Cultural History of Russia. 202. tai Epstein, M.N., After the Future. The paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. 1995. Osia kirjasta; Service, R., History of Modern Russia from Nicholas II to Putin. 1995. tai Goscilo, H. - Lanoux, A. (eds.), Gender and National Identity in Twentieth Century Russian Culture. 2006; Ušakin, S. (red.), Mu(ž)enstvennost. 2002. Osia kirjasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

International School of Social Sciences
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos