x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2007–2009
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S100 Keskusteluharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee puhumaan sujuvasti erilaisista aiheista ja ilmaisemaan itseään tilanteeseen sopivalla tyylillä. Tavoitteena on omata laaja ja monipuolinen sanavarasto.

Sisältö

Keskustelua nykypäivän Venäjää koskevista aiheista opiskelijoiden valmisteleman materiaalin perusteella.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvostelu tuntityöskentelyn perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

International School of Social Sciences
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2007–2008
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos