x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on taito soveltaa luennoilla hankkimiaan tietoja konkreettisissa käännöstehtävissä.

Sisältö

Yleisluonteisten tekstien kääntämiseen liittyviä harjoituksia

Opetuskieli

suomi

Oppiainekohtainen opetus järjestetään suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitusten tekeminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos