x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/luennot 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii näkemään kääntämisen ammatillisena toimintana ja hahmottamaan käännösviestinnän perusteet ja käännöksen syntyprosessin.

Sisältö

Käännösprosessin eri vaiheet, toimijat ja roolit (esim. kääntäjä ja toimeksiantaja). Kääntäjän ammatin kehitys ja nykytodellisuus sekä ammatin eettiset perusteet.

Opetuskieli

suomi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu luentokuulusteluun, oppimispäiväkirjaan tai kirjatenttiin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita sopimuksen mukaan

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos