x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFS5 Venäjän kulttuuri 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin venäläisen kulttuurin avainkäsitteet ja historian keskeiset tapahtumat.

Sisältö

Perehdytään venäläisen kulttuurin avainkäsitteisiin kirjallisen, kuvallisen ja äänimateriaalin kautta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kruglova, T., Sovetskaja hudozhestvennost' ili Neskromnoe obojanie socrealizma. 2005.
Dobrenko, E., Politėkonomija socrealizma. 2007. Osia kirjasta.
Kelly, C. - Shepherd, D. (eds.), Russian Cultural Studies. An Introduction. 1998.
Kelly, C. - Shepherd, D. (eds), Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940. 1998.
Figes, O., Natasha's Dance. A Cultural History of Russia. 2002.
Epstein, M.N., After the Future. The paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. 1995. Osia kirjasta.
Service, R., History of Modern Russia from Nicholas II to Putin. 1995.
Goscilo, H. - Lanoux, A. (eds.), Gender and National Identity in Twentieth Century Russian Culture. 2006.
Ušakin, S. (red.), Mu(ž)enstvennost. 2002. Osia kirjasta.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos