x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFS4 Tieteellisen tekstin tuottaminen 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kirjoittamaan tieteellistä tekstiä venäjän kielellä.

Sisältö

Tieteellisen kirjoitustyylin kehittäminen. Seminaari- ja pro gradu -töiden kielen ja tyylin analysointi ja kehittäminen.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos